Om scrapiegenotyper - hvad betyder det?

Hvis man ønsker at eksportere får, så er det kun muligt hvis dyrene har genotypen ARR/ARR, da Danmark ikke har status som Scrapiefri.

Der finde kun en håndfuld danske gotlænderbesætninger som har dyr med denne genotype, og dermed er i stand til at eksportere.

Besætningerne i Gotlandsheep.dk er blandt dem.

I sommeren 2003 blev der lavet en screening af ca. 50 dyr fra 10 forskellige racer (herudover fik Gotlænderforeningen testet ca. 70 vædderlam), resultatet kan ses i tabel 1.

Tabel med genotyperesultater

Som det kan ses i tabellen, så var der ingen muligheder i de renracede gotlændere for at avle sig frem til genotypen ARR/ARR.

Vi vidste at der var fundet enkelte semiresistente gotlændere i Sverige, så genotypen fandtes også i gotlænderne!

Gotlandsheep.dk fik kontakt til David Barlow i England, formand for den britiske gotlænderforening (British Gotland Sheep Society), han har en besætning med semiresistente og enkelte resistente dyr. ARR genotypen i hans besætning stammer fra et dyr i en besætning som var importeret fra Sverige.

Dette førte til at vi i januar 2005 importerede en vædder fra David, og vi har siden da fået genotypen ind i en række forskellige blodlinier, og kan derfor nu avle resistente dyr som har en indavlsgrad under 10 %.

Scrapiegenotyper

Fårs tilbøjelighed til at udvikle scrapie/TSE er genetisk bestemt. Forskellen på følsomme og resistente dyr angår ikke kun tendensen til at udvikle kliniske symptomer, men også mængden af produceret prionstof i organismen, hastigheden med hvilken stoffet dannes og distributionen af stoffet i kroppen. I de følsomme individer vil prionstoffet således få måneder efter optagelsen af PrPsc være vidt udbredt i de fleste organer og væv, og hele kroppen vil derfor være at opfatte som SRM (Specificeret RisikoMateriale), som skal brændes.

Ved at undersøge aminosyrerne på et antal pladser i fårenes gener kan dyrets arvelige modtagelighed bestemmes.

Følgende kombinationer af aminosyrer er  påvist på de relevante codoner:

Fig. 1. Listen er sorteret efter faldende resistens.

Et individs gener er en kombination af forældrenes. Et dyr med genotypen ARR/ARR er de mest resistente; samtidig vil de altid videregive et ARR-gen til afkommet.
Det samme gør sig, med modsat fortegn, gældende i den følsomme ende af spektret.

En oversigt over de mulige kombinationer kan ses her (engelsk): http://www.defra.gov.uk/animalh/bse/othertses/scrapie/nsp/pdf/calculatorgrid.pdf


Certificering

Der er i henhold til EU lovgivning krav om at alle medlemslande skal iværksætte et obligatorisk avlsprogram for fårebestanden i det enkelte lande. Formålet er at afdække dyrenes modtagelighed for BSE gennem undersøgelse af deres genotype for prionprotein samt fremavle får med lille modtagelighed for BSE. Denne genotype betegnes ARR/ARR.

Nyt overvågningsprogram
Danmark fik i oktober 2003 i EU godkendt et udvidet nationalt overvågningprogram som består i at alle selvdøde og aflivede får og geder på 18 mdr. eller derover skal sendes til destruktionsanstalt (DAKA) og undersøges for BSE/Scrapie. Med godkendelsen af dette overvågningsprogram fik Danmark således en fritagelse fra det obligatoriske avlsprogram.

Frivilligt avlsprogram
Med fritagelsen fra det obligatoriske avlsprogram har Danmark således nu kun pligt til at opstille retningslinier for et frivilligt avlsprogram, som består i certificering af fåreflokke. Retningslinierne er iøjeblikket under udarbejdelse i Fødevarestyrelsen, og selve driften og vedligeholdelsen af dette program vil ligge hos erhvervet, dvs. Dansk fåreavl og Dansk Kvæg.


TSE og Scrapie

TSE
Scrapie (klassisk og atypisk scrapie) og BSE er fårets/gedens henholdsvis kvægets TSE-sygdomme (Transmissible Spongiform Encephalopati).

Sygdommene udløses ved at dyrene optager prionstof, som er fejlfoldet, PrPsc (scrapieassocieret prionprotein). Det fremmede prionstof laver en fejlfoldning af organismens eget prionstof og derved startes en kædereaktion som danner mere og mere PrPsc. Da prionstof ikke udskilles og kroppens enzymsystemer ikke kan nedbryde de fejlfoldede prioner, ophobes stoffet. Hos kvæg især i nervevæv i centralnervesystemet, men hos får også i lymfoide væv, det vil sige vidt udbredt i kroppen.


Scrapie (klassisk og atypisk scrapie)

Symptomer
Får og geder udviser ofte en kombination af nedenstående symptomer. Geder kradser sig mindre mod objekter og mere med deres horn og ben.

Intens kløe uden påviselig årsag. Der ses hudirritation, hvor de gnubber deres flanker og bagben mod objekter. De kradser skulderparti og ørerne med bagbenene og småbider sig selv.

Det ses at de skærer tænder imens de kradser sig selv og hvis man gnubber dem kraftigt på ryggen.

Voldsomt uldtab eller beskadigelse af huden.

Ophobningen af prioner i centralnervesystemet medfører celledød og udløser i sygdommens slutfase de karakteristiske hjernesymptomer herunder nervøsitet og angst. De falder bagud, der ses aggression og depression med stive øjne.

Inkoordination og svaghed. Vægttab. kronisk afmagring og død uden tegn på en traumatisk eller infektiøs årsag.


 

  Opdateret  07-Nov-2017
                                        © 2007 gotlandsheep.dk