Avlsarbejdet

Vi deltager i Gotlænderforeningens avlsprogram, og alle dyr er derigennem registreret i den svenske "Fårkontrollen".

Mønstring/pelsvurdering af årets lammeproduktion er kernen i hele avlsarbejdet i Gotlænderforeningen. Den giver baggrunden for udvælgelse af avlsdyr, og udvælgelse af hvilke vædderlam der senere kan deltager i Landsbedømmelse og bedømmelsen af nedklippet pels og krop på foreningens årlige Træf.

Gårdmønstringen foregår i slutningen af august måned ved at mønstrere udpeget af foreningen kommer ud til besætningerne.

Midt på sommeren har de besætninger der deltager i gårdmønstringen, udfyldt skemaer med oplysninger om årets lam, og sendt skemaerne til "Fårkontrollen" i Sverige.

I starten af august modtager man de fortrykte skemaer med året lam fra "Fårkontrollen", som udfyldes ved gårdmønstringen, og derefter returneres til Sverige.

Ved gårdmønstringen vejes lammet, kropsformen bedømmes (efter EUROP skalaen) og pelsen bedømmes (de to inderste cm). Der gives point for farve, lok, pelshår, tæthed og helhed. Skalaen går fra 1 - 6, hvor 6 er det højeste point. For farve, lok og pelshår gives der desuden eventuelle kommentarer for afvigelser samt særlig gode eller dårlige egenskaber.

De bedste vædderlam samles i første weekend i september til de to landsbedømmelser i henholdsvis Jylland og på Sjælland. Her bedømmes vædderlammene af to dommere, en dansk landsdommer og en svensk dommer udpeget af "Fårkontrollen"

Bedømmelsen minder om gårdmønstringen, dog med dobbelte point for lok og hårkvalitet. Og så er bedømmelsen mere grundig, idet der jo er to dommere!

Den sidste bedømmelse foregår ved Gotlænderforeningens Træf i starten af oktober. Her bedømmes den nedklippede pels (ca. fire uger efter klipning) og der laves en visuel kropsbedømmelse på samme måde som på dyrskuerne.

 

  Opdateret  07-Nov-2017
                                        © 2007 gotlandsheep.dk